Toelichting bij de uitgave

Eko 14,6

Nieuwe functie

Administratieve functies voor 360- en prestatiebeoordelingen: Alle platforms

 • HR Admin kan een herhalingscyclus en einddatum van de beoordeling instellen.
 • HR Admin kan een herinnering instellen voor 'X' aantal dagen om bot notificatie te sturen naar beoordelaars die in afwachting zijn voor de hele cyclus.
 • Voor managers en werknemers: de gebruiker kan doelen bekijken op de invoerpagina voor prestatiebeoordelingen.
 • Voor managers en beoordeelden: de gebruiker kan dashboards van prestatiebeoordelingen bekijken, inclusief prestatiebeoordelingen die in de loop van de tijd zijn uitgevoerd en ook opmerkingen voor specifieke vervaldata in elke cyclus.
 • Verwijderde de actieve knop van de cyclus details pagina
 • De beoordelaars en de manager van de beoordeelde van de cyclus zullen een kennisgeving ontvangen betreffende de vervaldatum.

Opmerking: sommige functies zijn alleen beschikbaar op white label applicatie voor zakelijke klanten. Als u uw abonnement wilt upgraden, neem dan hiercontact met ons op

Verbetering

Banner: Alle plaforms

 • Het gedrag van banner scheduling is veranderd zodat de geplande onmiddellijk getoond wordt.
 • Aan de client-zijde: de gebruiker hoeft de socket niet langer opnieuw te verbinden om een nieuwe banner te krijgen.

Bugfixes

 • Web: Kalender: bug verholpen waarbij de app niet automatisch de eindtijd instelt op 1 uur na de huidige tijd van de gebruiker bij het aanmaken van een nieuwe gebeurtenis.
 • Web: Banner: opgelost probleem waarbij de app crasht wanneer de gebruiker de kleur aanpast of een afbeelding uploadt op een bestaande banner via het Admin Panel
 • iOS: Profiel: probleem opgelost waarbij de client niet op de knop "Alles weergeven" kon drukken op het profiel van de gebruiker

Eko 14,5

Verbetering

Kalender : Alle platforms

Stuur push notificatie om de genodigde(n) te informeren wanneer een van de volgende scenario's zich voordoet: 

 • Er werd een kalendergebeurtenis aangemaakt
 • Een kalendergebeurtenis werd bijgewerkt: gewijzigde datum of tijd
 • Een agendagebeurtenis werd bijgewerkt: nieuwe genodigde(n) toegevoegd - deze melding wordt alleen naar de relevante gebruiker(s) gestuurd
 • Een agendagebeurtenis is bijgewerkt: verwijderde genodigde(n) - deze melding wordt alleen naar de betreffende gebruiker(s) gestuurd
 • Een kalendergebeurtenis werd verwijderd

Mogelijkheid om een notitie toe te voegen bij het reageren op de uitnodiging voor een kalendergebeurtenis

Verschillende uitstraling van de verschillende stadia van de reactie op het evenement (Geen antwoord, Accepteren, Misschien, en Weigeren)

Opmerking: sommige functies zijn alleen beschikbaar op white label applicatie voor zakelijke klanten. Als u uw abonnement wilt upgraden, neem dan hiercontact met ons op

Bugfixes

 • iOS : Workflows: bug verholpen waarbij sommige gebruikers geen ontvanger kunnen toevoegen in de workflow op iOS die deze actie alleen kunnen uitvoeren op de web app.


Eko 14,4

Nieuwe functie

Kalender: Alle platformen

 • Gebruikers kunnen gebeurtenissen en/of notities toevoegen aan de in-app kalender.
 • Het heeft vier verschillende weergavemodi: Maand, Weken, Dag, en Agenda.
 • Gebruikers kunnen de uitnodiging voor het evenement naar andere genodigden in hetzelfde netwerk sturen met de URL van VRoom erin opgenomen.
 • Uitgenodigde(n) zullen pushmeldingen ontvangen wanneer iemand een evenement creëert, de datum en tijd wijzigt, een evenement annuleert en uitnodigde(n) van een evenement terugtrekt.
 • Uitgenodigde(n) kunnen op de uitnodiging reageren door te selecteren: Accepteren, misschien, en afwijzen. 

Opmerking: sommige functies zijn alleen beschikbaar op white label applicatie voor zakelijke klanten. Als u uw abonnement wilt upgraden, neem dan hiercontact met ons op

Bugfixes

 • Kalender : iOS : Een bug verholpen waarbij gebruikers geen push-notificatiegeluid ontvangen wanneer ze een uitnodiging voor een kalenderconferentie krijgen of wanneer de maker de datum of tijd van het evenement bewerkt.
 • Notificatie : Android: Probleem opgelost waarbij gebruikers niet naar de juiste landingspagina werden geleid toen ze een pushmelding aantikten.
 • Vorm: Web : Opgerepareerde bug waarbij het een lege pagina weergeeft wanneer het zoekformulier sjabloon een speciaal karakter bevat.

Eko 14,3

Verbetering

Inzicht: Alle platforms: 360 Beoordeling

 • 360 Beoordelingscycli: Admins kunnen 360 cycli maken op Insights Tab. Reviewees, collega's en hun managers kunnen een beoordeling invoeren op basis van de gekozen 360 Sjablonen .
 • 360 Review Dashboard: Managers en Reviewees kunnen het resultaat van de reviews bekijken op basis van de input van Managers, Peers, en hun eigen input tijdens Review Cycles.

Opmerking: sommige functies zijn alleen beschikbaar op white label applicatie voor zakelijke klanten. Als u uw abonnement wilt upgraden, neem dan hiercontact met ons op

Bugfixes

 • Ontdek: Android: bug verholpen waarbij het onderwerp niet direct na de bewerking wordt bijgewerkt
 • Ontdek: Android: vaste bug waarbij de door de Admin verwijderde hubs nog steeds worden weergegeven
 • Aanbevelingen: iOS: vast Aanbevelingsfoutje niet geladen

Eko 14.2

Verbetering

VOIP: Web: VoIP-camerahandling

 • De logica van spraakoproepen op de webapplicatie gewijzigd. Het ondersteunt nu de functionaliteit voor het in-/uitschakelen van de camera vanaf de eerste selectie van het gesprekstype.
 • Beperking: De gebruiker zal de camera niet kunnen inschakelen in de spraakoproep.

Bugfixes

 • Ontdekken : Android : vast geen geselecteerd pictogram bij het selecteren in de publieke hub
 • Ontdekken : Android : vast het hubtype-icoontje dat verdwijnt bij de overgang van publiek naar privaat
 • Ontdekken : Android : vast alle thema's binnen de hub ontbreken

Eko 14.1

Verbeteringen

VoIP-functie - Mobiel: VoIP-verbetering

 • Bluetooth-luidspreker/hoofdtelefoonondersteuning
 • Beperkingen: Android ondersteunt geen uitvoerselectie, maar selecteert automatisch de laatst aangesloten bron.


Workflow Feature - Admin Panel: Schaalindeling naar vormontwerp

 • Gebruikers kunnen nu het Scale element gebruiken bij het maken van een workflow! 
 • Beperking - schaal kan door de gebruiker worden ingesteld, met een maximale limiet van 100
Admin Panel Schaalindeling Element Klant UI van Scale Element


Dagelijkse logboekfunctie: Kennisgeving

 • Gebruikers ontvangen een EOD-melding als ze hun dagelijkse logboek niet binnen de dag hebben ingevuld.

Andere : Mobiel: Gevangenisbreuk/voetdetectie

 • Wortel-/spoorbreukdetectie op mobiel
 • Het systeem opent een blokscherm om te voorkomen dat gebruikers de app gebruiken als het apparaat onveilig is.
 • Beperking: Deze functie is een buildconfiguratie-functie en is niet standaard ingeschakeld. 

Bugfixes

 • Workflow: Admin: vast sjabloon weergegeven onder Inzicht map
 • Schaal Element - iOS: vaste maximumgrens in tekstvak
 • Scale Element - Android: vast tekstvak bij het schaalelement

Eko 14,0

Verbetering

VoIP - Alle platformen: VoIP-verbetering

 • Herverbindingsfunctie - als gebruikers door een slechte internetverbinding uit een gesprek vallen, worden ze opnieuw verbonden en kunnen ze het gesprek voortzetten nadat de verbinding is hersteld.
 • Verwijderen van het host-concept - als de gebruiker van een gesprek valt, kan de gebruiker op de andere lijn in het gesprek blijven totdat de andere persoon opnieuw verbinding maakt.
 • Verlies van de verbinding op 1-1 oproep - als iemand van de klantzijde probeert opnieuw verbinding te maken, hoort hij of zij een wachtgeluid om het herverbindingsstadium te melden.
 • Verbindingsbeheer voor video-oproep om de videokwaliteit bij een lage internetverbinding te verminderen
 • Kwaliteitssymbool van de verbinding in het profielvakje.
 • Oproepindicator en Nieuwe bar in groeps-chat
 • Beperkingen: Groepsoproep gewijzigd in maximaal 10 spraakoproepen en 5 video-oproepen

Workflows - Alle platformen: Hyperlinks zijn nu aanklikbaar wanneer ze worden toegevoegd aan Formulierontwerp

 • Hyperlinks die worden toegevoegd aan het Workflow-formulierontwerp zijn aanklikbaar op het web, Android en iOS wanneer de gebruiker de werkstroom activeert en werkstroominvoer bekijkt.
 • Beperkingen: Opties voor Multiple Select en Single Select-element worden niet weergegeven als Hyperlinks

Bibliotheek - Admin paneel: Gegevens exporteren

 • Algemeen verslag van de bibliotheek
 • Documentactiviteitsrapport
 • Beoordelingsactiviteitenverslag
 • Algemeen evaluatieverslag

Bugfixes

 • Bibliotheek - Android: vaste homeknop om naar de startpagina van de bibliotheek te gaan
 • Uitzending - Android: vast toetsenbord weergegeven op de recente pagina na het verzenden van de uitzending
 • Kaarten - Android: vaste notificatiebadge op de knop van de kaart op de recente pagina

Eko 13,14

Verbetering

Bibliotheek - Alle platforms: Ondersteuning Bibliotheek universele link - De gebruiker kan op een door de bibliotheek gegenereerde link klikken vanuit elke applicatie of in de app Chat of Banners en doorverwijzen naar het bestemmingspad van de in-app bibliotheek.

Bibliotheek - Alle platforms: Bibliotheek kopieerlink - Gebruikers kunnen de link van een map of document kopiëren en delen via Chat, Broadcast en Banners. Door op de link te klikken worden gebruikers direct doorgestuurd naar de specifieke map of het document. Als een gebruiker geen toestemming heeft om een map of document te bekijken, krijgt hij/zij een 'Permission Denied' pagina te zien.

Bibliotheek - Alle platforms : Zoeksuggesties voor de bibliotheek - Wanneer gebruikers een willekeurig trefwoord in het zoekveld intypen, krijgen ze zoeksuggesties voor alle entiteiten in de bibliotheek (mappen, documenten, bijlagen, beoordelingen en tags). Het systeem zal ook de eerder gezochte trefwoorden opslaan.

Bugfixes

Workflows - Android: de applicatie met de naam van de workflow onvolledig gerepareerd

Workflows - Android: de applicatie die 'Invalid Inputs' toont nadat de gebruiker op 'Next' heeft getikt om de workflow in te dienen, is gerepareerd.

Profiel - iOS: de e-mailknop in Profiel werkte eerder niet

Eko 13,13

Verbetering

Bibliotheek - Alle platformen: zoeken op beoordelingstitel

Bugfixes

Workflows - Web: bug verholpen die de laadpagina laat zien wanneer een gebruiker op de workflow klikt en geen toestemming heeft om toegang te krijgen.

Check-in - Android: vast het witte teken in veld 'Add a note' na het inchecken van de gebruiker

Workflows - Android: vast kan geen foto van een lokaal apparaat in de Workflow uploaden

Eko 13,12

Verbeteringen

Bibliotheek - Alle platforms: Zoeken op titel van de bijlagen

Workflows - Mobiel: Beeld veld, neem nieuwe foto's alleen optie - Laat de gebruiker alleen nieuwe foto's maken voor Workflow beeldveld

Bugfixes

Chatroom - Web: vast probleem waar na stem en videogesprek eindigt, het web geen gebeurtenisbericht weergeeft tot het verversen.

Online-indicator - Android: vaste bug waarbij gebruikers het actieve tabblad niet kunnen zien wanneer ze de online-indicator inschakelen.

Kaarten - Backend: vaste zin met verkeerde positie na het opslaan en heropenen van een kaart om informatie te controleren

Eko 13,11

Verbeteringen

Markeer als gelezen: Alle platforms - Wis alle ongelezen berichten per chatroom

Workflows - Alle platforms: Herontwerp invoerveld

Bot - Alle platforms: Berichttype, Postback en Quick Reply

Bugfixes

Chatten - Backend: bug verholpen waarbij gebruikers geen directe chat kunnen maken met sommige gebruikers

Eko 13,10

Nieuwe functie

Sociale functie - Alle platforms: nu beschikbaar in Eko door middel van integratie met Upstra UI KIT

Opmerking: sommige functies zijn alleen beschikbaar op white label applicatie voor zakelijke klanten. Als u uw abonnement wilt upgraden, neem dan hiercontact met ons op

Verbeteringen

Verwijder 1-1 chat - Alle platforms: Mogelijkheid om 1-1 chat te verwijderen

Opmerking: Dit is configureerbaar. Neem hier contact met ons op als u de configuratie wilt wijzigen.

Bug Fixes

Formulieren - Android: vaste blauwe highlight bug waar deze niet verdwijnt bij het openen van een formulier

Workflows: Admin Panel - vaste voorgedefinieerde sjablonen

Chatroom: iOS - vaste bug waar de achterste knop op de chatroom ontbreekt

Eko 13,9

Verbeteringen

Workflow - Alle platforms: Dynamische toevoegingsvelden (Due date / Priority / Schedule workflow) configureren via Workflow sjablooninstelling

Admin Panel - Formulier logboek export: Verbeter de robuustheid van Formulier logboek export

Bugfixes

Workflows - Web: bug verholpen waarbij nieuwe workflow verkeerde bestelvelden weergeeft

Chatroom - Web: vaste app die altijd het laadpictogram toont en het beeld niet kan verzenden als de gebruiker geen bijschrift invoert

Chat - Web: vaste karakterlimiet bij het uploaden van een verkeerde afbeelding

Eko 13,8

Nieuwe functies

Inchecken/uitchecken - Mobiel: Nieuwe Baidu Kaart met gebruik in China

Online indicator - Alle platforms: Toont het aantal actieve gebruikers

Verbeteringen

Workflows - Mobiel: Mogelijkheid om meldingen per sjabloon uit te schakelen

Bug Fixes

SSO - iOS: vast hebben dus Google SSO-knop op inlogpagina

Bibliotheek - iOS: vaste app crash wanneer gebruikers naar de bibliotheekpagina gaan

Ontdek - iOS: bug verholpen waar verwijderde hub nog zichtbaar is in een ander apparaat

Eko 13,7

Verbeteringen

Opslag - iOS: Bewaar lokale opslag cachegegevens voor de web-view functie

Bugfixes

Chatten - Android: vaste bug die geen save-video-knop weergeeft

Ongelezen telling - iOS: vaste ongelezen telweergave aan de afzenderzijde tijdens het verzenden van een afbeelding of video

Online indicator - iOS vaste online indicator knippert wanneer gebruikers op de gebruikerslijst tikken (alleen iOS 12)

Eko 13,6

Verbeteringen

Admin Panel - Web: Nieuw tabblad menu toevoegen voor toegang tot het Admin Panel

Bibliotheek - Alle Platform: Video kan nu worden afgespeeld tot 2x snelheid

Bug Fixes

Gebruikers - Beheerderspaneel: bug die verwijderde gebruiker toont als uitgeschakeld in het beheerderspaneel en nog steeds doorzoekbaar is in het tabblad 'Personen'.

Taken - Android: vaste checkbox-bug die het creëren van een subtaak niet weergeeft

Taken - Androïde: vaste bug die de gebruiker niet toestaat om een subtaak toe te voegen

Eko 13,5

Verbeteringen

Workflow - Alle platforms: nieuw type invoer Telefoonnummer met landcode en formaat validatie

Bug Fixes

VoIP - Android: vaste bug waarbij het apparaat altijd vibreert op VoIP

Eko 13,4

Verbeteringen

Conferentiegesprek - Mobiel: bevestiging popup wanneer de gebruiker klikt op een conferentiegesprek knop in de chatroom

Bugfixes

Chat - Web: vaste typeaanduiding

Recente - Android: vast onderwerp onderwerp uit te schakelen in de recente pagina

Contact - Android: vaste bug waar collega's tabblad niet weergeven van nieuw toegevoegde gebruiker gebruiker van AP

Eko 13,3

Verbeteringen

Online status - Alle platforms: Vraag toestemming voor het gebruik van de online status. De gebruiker ziet online gebruikers op het tabblad Actief & Recente pagina (Web) op basis van de directory-toestemming die is ingesteld door het Admin Panel.

Online status - Alle platforms: Verwijder het nummer achter het tabblad "Actief".

Online statusbanner - Mobiel: Verander de zin op de online banner in "Zeg 👋 tegen uw online teamgenoten".

Online status - Web: Verander de tekst "+xx" op de online statusbalk in "+Meer".

Bug Fixes

Recente pagina - Web: vaste recente paginarijen knipperen op iPad

Eko 13.2

Verbeteringen

Ongelezen - Alle platforms: Ongelezen synchronisatieprobleem en verkeerde uitlijning

VoIP - Android: toevoegen van pieptoon bij een uitgaand gesprek tijdens het maken van een verbinding met de server

VoIP - Android: Sluit het bestaande oproepscherm terwijl het toestel verbinding maakt met de server

Technische zaken

iOS: Inloggen op webview wanneer geen cookie heeft op iOS

Bugfixes

Ontdekken - Backend: vast kan geen ander commentaar zien

Chatten - Web: bug verholpen waarbij de pagina bevriest na een voorvertoning voordat er een foto wordt verzonden.

Chatten - Mobiel: vast @melding

Eko 13.1

Verbeteringen

Ontdek - Admin Panel: Verwijder enkele knoppen op de Hub

 • Verwijder de knop voor het bewerken van de naam van de hub
 • Verwijder de fotoknop van de uploaddeksel
 • Verwijder de knop voor het bewerken van de naam van het onderwerp

Videosnelheid 2x: Gebruikers in staat stellen om aan/uit te schakelen voor videosnelheid 2x

Upload bestanden, PDF, PPT, DOC, ETC, binnen Taken

Bugfixes

Workflow - Backend: fout hersteld waar de workflow ontbreekt bij het zoeken

Ontdek - Android: vaste bug waarbij de hub niet verdwijnt wanneer de gebruiker van status verandert naar openbaar of privé.

Ontdekken - Web: bug verholpen waarbij de ledenpagina verdwijnt wanneer de Hub minder dan 8 gebruikers heeft.

Eko 13,0

Verbeteringen

Ontdek - Alle platformen: Introduceer nieuwe types van hubs - Publieke en Private hubs

 • Openbare hub: Vergelijkbaar met bestaande hubs - iedereen kan deze hub zien en volgen.
 • Openbare hub: Er is een nieuwe instelling toegevoegd - "Auto-follow" bij het maken van een nieuwe hub. Als deze instelling is ingeschakeld, zal iedereen in het netwerk deze hub automatisch volgen.
 • Privé-hub: Alleen de gebruikers die zijn toegevoegd om te volgen, zullen deze hub zien op de Discover-pagina.
 • De bestaande hub zal na de versie-update naar Public hub gaan.
 • Alleen voor de administratie: De nieuwe setting voor Public en Private hub. De Admin-gebruiker kan alleen een onderwerp in de hub plaatsen; volgers kunnen alleen het onderwerp / de stemming bekijken / becommentariëren.

Ontdek - Alle platformen: De Admin-gebruikers kunnen nu een nieuwe hub creëren via mobiel en web

Ontdek - Admin Panel: Mogelijkheid om de knop "Nieuwe Hub toevoegen" in het Hub-menu te verwijderen

Technische zaken

 • Web - Cross tab fix: Het is nu mogelijk om alle klanten
 • Push-melding optimaliseren: Wanneer de gebruiker een pushmelding krijgt, zal het bericht van de pushmelding in de app worden weergegeven (lost het probleem "message delay after got push notification" op).

Belangrijke bekende problemen

Ontdek: Android - Wanneer Android-gebruikers een Private hub ontvouwen, verdwijnt deze niet onmiddellijk, moet er van tabblad worden gewisseld of moet de pagina opnieuw worden geladen.